Câu hỏi được gắn thẻ «amazon-appstore»


3
Làm cách nào tôi có thể nhận ứng dụng từ cửa hàng ứng dụng Amazon từ khu vực không được hỗ trợ?
Hiện tại, cửa hàng ứng dụng Amazon dường như chỉ có ở Hoa Kỳ. Tương tự như Làm thế nào để tôi sử dụng Thị trường Android Hoa Kỳ từ Châu Âu? , Tôi muốn biết: Làm cách nào tôi có thể sử dụng US Amazon Appstore? Market Enabler dường …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.