Câu hỏi được gắn thẻ «device-administrator»


3
Làm cách nào tôi có thể ghi đè chính sách bảo mật của Quản trị viên thiết bị để tôi có thể tắt màn hình khóa?
Trên Android 2.2 Froyo, tôi đã thêm tài khoản Email trao đổi công ty vào điện thoại, tuy nhiên, chính sách bảo mật được đặt bởi "Quản trị viên thiết bị" yêu cầu tôi nhập mã PIN gồm 4 chữ số ở màn hình khóa và tối đa 10 giây …
1
Khóa thiết bị Android?
Tôi quan tâm đến việc khóa Android, vì vậy người dùng chỉ có thể truy cập một ứng dụng cụ thể (điểm thưởng: chỉ cho phép họ truy cập ứng dụng trình duyệt và chỉ cho phép một trang web từ đó). Làm thế nào tôi có thể đi về …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.