Câu hỏi được gắn thẻ «google-talk»

Google Talk dành cho Android cho phép người dùng Google gửi tin nhắn tức thì cho nhau. Được thay thế bằng Google+ Hangouts vào năm 2013.


2
Sử dụng Google Talk với nhiều tài khoản
(Motorola Droid, Android 2.2.2) Nhà tuyển dụng mới của tôi sử dụng Google Apps để quản lý e-mail, v.v. Họ cũng rất thích nhắn tin tức thì để liên lạc trong nội bộ công ty. Trên thiết bị của tôi, tôi có tài khoản cá nhân và đã thêm tài …

1
Android Market sẽ không tải xuống ứng dụng và Google Talk sẽ không đăng nhập sau khi thay đổi thành địa chỉ @ gmail.com
Tôi đã thử các đề xuất ở đây và ở đây không có kết quả. Google đề nghị thay đổi trở lại @ googlemail.com, đợi hai ngày và khởi động lại điện thoại, nhưng điều đó cũng không hiệu quả. Bất cứ ai cũng có may mắn với điều này?
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.