Câu hỏi được gắn thẻ «posts»

Bài viết là cốt lõi của WordPress. Họ lưu trữ nội dung, được phân loại và có thể mở rộng với meta. Các bài đăng được nhóm theo loại bài đăng và trong loại bài đăng của chúng theo phân loại (mặc dù phân loại có thể trải rộng hơn một loại bài đăng).10
Xóa sên khỏi URL bài đăng loại tùy chỉnh
Dường như tất cả các tài nguyên web dựa trên chủ đề loại bỏ một loại sên bài tùy chỉnh tức là yourdomain.com/CPT-SLUG/post-name Hiện nay các giải pháp rất lỗi thời thường tham khảo các bản cài đặt WP phiên bản 3.5. Một phổ biến là: 'rewrite' => array( 'slug' ...


5
Biến URL thành Tệp đính kèm / ID bài
Có cách nào tôi có thể lấy URL của một hình ảnh và tìm tệp đính kèm hoặc id bài đăng của hình ảnh đó trong cơ sở dữ liệu không? Đây là tình huống: Tôi đang trong một vòng lặp đi qua tất cả các thẻ 'img' được bao ...

4
Nhận bài viết theo phân loại tùy chỉnh
Tôi không nhận được bài viết theo phân loại tùy chỉnh ( fabric_building_types). Tôi đang nhận cat_idvà cat->namecũng nhưng không thể có được bài viết. $args = array( 'type' => 'post', 'child_of' => 0, 'parent' => '', 'orderby' => 'name', 'order' => 'ASC', 'hide_empty' => 1, 'hierarchical' => 1, 'exclude' ...

11
NHẬN đoạn trích bằng ID
Tại sao người ta không thể lấy đoạn trích bằng ID như với tiêu đề và hầu hết các yếu tố khác. ví dụ. get_the_excerpt (ID). Tôi biết cách sử dụng nó với hàm $ post-> post_excerpt nhưng điều đó không trả về một phần nội dung nếu không có ...
31 posts  excerpt 

1
Chúng ta có nên tin tưởng bài toàn cầu?
@toscho để lại một bình luận cho câu trả lời này khiến tôi phải suy nghĩ lại. Chúng ta nên có bao nhiêu niềm tin trong phạm vi toàn cầu, đặc biệt liên quan đến bài đăng trên toàn cầu như thế $postnào? Vậy thì sao? Biến toàn cục có ...

4
Hiển thị số lượng bài đăng khác nhau trên mỗi trang tùy thuộc vào ngữ cảnh (ví dụ: trang chủ, tìm kiếm, lưu trữ)
Trong Cài đặt Đọc, có nơi đặt số lượng bài đăng được hiển thị ảnh hưởng đến số lượng bài đăng được hiển thị trong tất cả các ngữ cảnh. Thay vào đó, tôi muốn hiển thị một số bài đăng nhất định trên trang chủ và một số bài ...Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.