Câu hỏi được gắn thẻ «filament-choice»

2
Vật liệu in 3D tự bôi trơn cho không gian
Vật liệu được sử dụng trong không gian không cần phải vượt quá đáng kể Một câu trả lời cho câu hỏi này: Liệu các vật thể in 3d sẽ tồn tại trong chân không? đã đề cập đến cơ sở dữ liệu vượt trội của NASA cho thấy các …

2
vật liệu FDM ổn định
Những vật liệu nào, có sẵn như các sợi để sử dụng trong in FDM, được biết là trơ về mặt vật lý và hóa học nhất? Cụ thể, sự ổn định (không nhất thiết phải đồng thời) với sự có mặt của những điều sau đây nên được giả …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.