Câu hỏi được gắn thẻ «layer-height»2
Lớp đầu tiên chồng lên nhau ở một bên
Khi in lớp đầu tiên, lớp phủ sẽ chồng lên nhau ở một mặt của bản in của tôi. Do đó, có một bề mặt gồ ghề và cao hơn rất nhiều trên vài milimet đầu tiên sau bức tường. Máy in: Arduino M liệu 101 Dây tóc: Rec Pla ...


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.