Câu hỏi được gắn thẻ «unknown-sources»


3
Tại sao tôi không thể tải xuống trò chơi, ứng dụng, v.v. từ bất kỳ trang web nào ngoại trừ Thị trường Android chính thức?
Mỗi lần tôi cố tải xuống bất kỳ trò chơi nào tôi yêu thích từ bất kỳ trang web nào ngoại trừ Android Market, điện thoại của tôi sẽ cho tôi biết rằng các cài đặt được đặt thành không cho phép các ứng dụng không xác định chạy trên …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.