Thiết kế đồ họa

Q & A cho các chuyên gia, sinh viên và những người đam mê thiết kế đồ họa13
Có chuyện gì với Comic Sans vậy?
Có một bài nói chuyện TEDxExeter tuyệt vời của một đồng nghiệp của tôi, Simon Peyton-Jones, về những tiến bộ gần đây trong chương trình giảng dạy 'khoa học máy tính' của trường trung học Anh. Giống như tất cả các sàn trượt của mình, anh ấy sử dụng Comic …
216 fonts  typefaces 

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.