Câu hỏi được gắn thẻ «ipod»

'iPod' là dòng máy nghe nhạc di động của Apple Inc. Sử dụng thẻ ipod-touch cho iPod sử dụng hệ điều hành iOS.

3
Làm thế nào để đọc nhật ký hệ thống iPhone?
IPhone (và ipod / pad?) Có tương đương với Nhật ký sự kiện Windows không? Làm thế nào người ta có thể đọc nó? Tôi muốn kiểm tra nhật ký sự kiện để biết những thứ như mở khóa sự kiện (thành công và thất bại), thời gian sạc (kết …
15 iphone  ipad  ipod  logs 

2
Không thể khôi phục hoặc khôi phục ipod Classic 80gb
Tôi có một chiếc ipod Classic 80gb. Nó hiện đang bị kẹt trên màn hình táo. Tôi không thể khôi phục hoặc khôi phục ipod. Nó không được các cửa sổ nhận ra là ipod hoặc thiết bị lưu trữ lớn. Khi tôi cắm nó vào PC, không có gì …
3 ipod 


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.