Câu hỏi được gắn thẻ «factorial»

Tính toán liên quan hoặc sử dụng các yếu tố khác

30
Toán học là thực tế. Lập trình không
Trong toán học, một dấu chấm than !thường có nghĩa là giai thừa và nó xuất hiện sau khi lập luận. Trong lập trình, một dấu chấm than !thường có nghĩa là phủ định và nó xuất hiện trước đối số. Đối với thử thách này, chúng tôi sẽ chỉ …

30
Tìm nhân tố!
Tạo chương trình hoặc hàm ngắn nhất tìm giai thừa của một số nguyên không âm. Giai thừa, đại diện với !được định nghĩa như vậy n ! : = { 1n⋅(n−1)!n=0n > 0n!:={1n=0n⋅(n−1)!n>0n!:=\begin{cases}1 & n=0\\n\cdot(n-1)!&n>0\end{cases} Trong tiếng Anh đơn giản, giai thừa của 0 là 1 và giai thừa …

30
Tạo một tên H hạng từ nhỏ hơn
Thử thách Tạo một hàm hoặc chương trình mà khi được cung cấp một số nguyên sizesẽ thực hiện như sau: Nếu sizebằng 1, đầu ra H H HHH H H Nếu sizelớn hơn 1, đầu ra X X XXX X X nơi Xlà sản phẩm của chương trình / …
73 code-golf  ascii-art  fractal  code-golf  code-golf  string  code-golf  string  matrix  code-golf  graph-theory  maze  binary-matrix  code-golf  kolmogorov-complexity  random  code-challenge  metagolf  test-battery  brain-flak  text-processing  code-golf  matrix  code-golf  number-theory  primes  code-golf  string  matrix  code-golf  binary  bitwise  code-golf  number  factorial  floating-point  code-golf  number  sequence  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  string  code-golf  math  decision-problem  number-theory  integer  code-golf  number  decision-problem  functional-programming  code-golf  array-manipulation  matrix  code-golf  string  classification  string  code-challenge  binary  compression  decode  code-golf  string  string  code-challenge  balanced-string  encode  code-golf  number-theory  integer  base-conversion  code-golf  math  number-theory  geometry  abstract-algebra  code-golf  array-manipulation  sorting  optimization  code-golf  math  geometry  image-processing  generation  code-golf  string  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  code-challenge  restricted-source  tips  source-layout  javascript  code-challenge  kolmogorov-complexity  restricted-source  code-golf  combinatorics  counting  math  fastest-code  linear-algebra  code-golf  math  permutations  matrix  linear-algebra  code-golf  string  decision-problem  restricted-source  code-golf  number  array-manipulation  subsequence  code-golf  number  array-manipulation  matrix  code-golf  brainfuck  code-golf  color  code-golf  quine  source-layout  code-golf  subsequence  code-golf  string  ascii-art  code-golf  string  ascii-art  alphabet  code-golf  decision-problem  interpreter  hexagonal-grid  halting-problem  code-golf  string  polynomials  calculus  code-golf  math  decision-problem  matrix  complex-numbers  code-golf  random  code-golf  number  arithmetic 

29
Giả hành
Có một con số khá tò mò đôi khi xuất hiện trong các bài toán hoặc câu đố toán học. Pseudofactorial (N) là bội số chung nhỏ nhất (tức là thấp nhất) của các số từ 1 đến N; nói cách khác, đó là số thấp nhất có tất cả …

30
Số không ở cuối giai thừa
Viết chương trình hoặc hàm tìm số lượng số 0 ở cuối n!cơ sở 10, trong đó nlà số đầu vào (ở bất kỳ định dạng mong muốn nào). Có thể giả định rằng đó nlà một số nguyên dương, nghĩa n!là cũng là một số nguyên. Không có số …

30
Lặp đi lặp lại! Yếu tố!
Đừng nhầm lẫn với Tìm giai thừa! Giới thiệu Giai thừa của một số nguyên ncó thể được tính bằng n!=n×(n−1)×(n−2)×(...)×2×1n!= =n×(n-1)×(n-2)×(...)×2×1n!=n\times(n-1)\times(n-2)\times(...)\times2\times1 Điều này là tương đối dễ dàng và không có gì mới. Tuy nhiên, giai thừa có thể được mở rộng thành nhân tử kép , sao cho …


21
Một lưu ý về N!
JE Maxfield đã chứng minh định lý sau (xem DOI: 10.2307 / 2688966 ): Nếu là bất kỳ số nguyên dương nào có chữ số, tồn tại số nguyên dương sao cho các chữ số đầu tiên củatạo thành số nguyên .AAAmmmNNNmmmN!N!N!AAA Thử thách Thử thách của bạn được đưa …

30
Tam giác ASCII
Nhiệm vụ của bạn là viết chương trình hoặc hàm in hình tam giác ASCII. Họ trông như thế này: |\ | \ | \ ---- Chương trình của bạn sẽ có một đầu vào số duy nhất n, với các ràng buộc 0 <= n <= 1000. Tam giác …
30 code-golf  ascii-art  code-golf  rubiks-cube  code-golf  path-finding  maze  regular-expression  code-golf  math  rational-numbers  code-golf  kolmogorov-complexity  graphical-output  code-golf  tips  code-golf  string  permutations  code-golf  sorting  base-conversion  binary  code-golf  tips  basic  code-golf  number  number-theory  fibonacci  code-golf  date  code-golf  restricted-source  quine  file-system  code-golf  code-golf  math  code-golf  ascii-art  code-golf  math  primes  code-golf  code-golf  math  matrix  code-golf  string  math  logic  factorial  code-golf  palindrome  code-golf  quine  stateful  code-golf  interactive  code-golf  board-game  code-golf  math  arithmetic  code-golf  string  code-golf  math  matrix  code-golf  math  abstract-algebra  polynomials  code-golf  date  code-golf  string  array-manipulation  sorting  code-golf  game  code-golf  string  code-golf  ascii-art  decision-problem  code-golf  number  sequence  code-golf  code-golf  code-golf  sequence  fibonacci  code-golf  math  geometry  random  code-golf  code-golf  math  decision-problem  fractal  rational-numbers  code-golf  number  number-theory  code-golf  combinatorics  permutations  card-games  code-golf  math  sequence  array-manipulation  fibonacci  code-golf  sequence  decision-problem  graph-theory  code-golf  ascii-art  parsing  lisp  code-golf  string  math  natural-language  logic  code-golf  math  logic  code-golf  string  alphabet  code-golf  string  code-golf  string 

9
Tính toán nghịch đảo của giai thừa
Viết mã ngắn nhất sẽ lấy bất kỳ số thực nào lớn hơn 1 làm đầu vào và sẽ đưa ra giai đoạn nghịch đảo dương của nó. Nói cách khác, nó trả lời câu hỏi "số nhân nào bằng số này?". Sử dụng hàm Gamma để mở rộng định …

30
Số lượng lớn: Ultrafactorials
Câu hỏi này đã được làm lại, xin vui lòng đọc lại nó. Siêu mịn Các siêu sóng là một chuỗi các số có thể được tạo bằng hàm sau: a(n) = n! ^ n! Các giá trị kết quả tăng lên cực kỳ nhanh chóng. Lưu ý bên lề: …

30
Tổng số chữ số
Thách thức là tính tổng chữ số của giai thừa của một số. Thí dụ Input: 10 Output: 27 10! = 10 × 9 × ... × 3 × 2 × 1 = 3628800 và tổng các chữ số trong số 10! là 3 + 6 + 2 + 8 …27
Viết một thông dịch viên cho *
Nhiệm vụ rất đơn giản. Viết một thông dịch viên cho ngôn ngữ * . Đây là một liên kết lớn hơn đến wiki. Chỉ có ba chương trình * hợp lệ: * In "Xin chào thế giới" * In một số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 2.147.483.647 …
20 code-golf  interpreter  code-golf  array-manipulation  sorting  code-golf  halting-problem  code-golf  javascript  code-golf  algorithm  code-golf  arithmetic  code-golf  math  counting  code-golf  math  code-golf  decision-problem  radiation-hardening  code-golf  conversion  bitwise  code-golf  number  decision-problem  code-golf  string  decision-problem  code-golf  random  game  code-golf  ascii-art  graphical-output  code-golf  decision-problem  binary-tree  tree-traversal  code-challenge  array-manipulation  code-challenge  graphical-output  path-finding  test-battery  algorithm  code-golf  integer  factorial  code-golf  binary-tree  code-golf  grid  graph-theory  code-golf  regular-expression  quine  code-golf  encoding  code-golf  king-of-the-hill  javascript 

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.