Câu hỏi được gắn thẻ «package-repositories»

cho các câu hỏi về kho lưu trữ gói Emacs trên các máy chủ nổi tiếng, chẳng hạn như MELPA, GNU ELPA và Marmalade. Emacs sử dụng thư viện package.el để tải xuống và cài đặt các bản cập nhật cho các gói bạn chọn.


2
Tôi vẫn cần GNU ELPA nếu tôi có MELPA?
Điều này luôn làm tôi bối rối, vì mọi người đang nói rằng MELPA có các phiên bản gói mới hơn, nhưng nó không thực sự rõ ràng, nếu GNU ELPA chỉ là một tập hợp con của MELPA, hoặc nếu tôi cần cả hai? Lý do tại sao tôi …


7
Làm thế nào để tiến hành kiểm tra chữ ký pack.el
Tôi vừa thử cài đặt ascii-art-to-unicodetừ kho gnu ( http://elpa.gnu.org/ ) qua list-packages. Tôi nhận được lỗi sau đây: package--check-signature: Failed to verify signature ascii-art-to-unicode-1.9.el.sig: ("No public key for 474F05837FBDEF9B created at 2014-09-24T16:20:01+0200 using DSA") Tôi đang sử dụng thùng / pallet để quản lý các gói hàng của mình; …


2
Kết nối TLS không được kết thúc đúng cách
Khi chạy package-list-packagestôi gặp các lỗi sau: Failed to download `gnu' archive. gnutls.c: [0] (Emacs) fatal error: The TLS connection was non-properly terminated. Tôi đang chạy Emacs 24.4 trên Windows. Cho đến tuần này tải gói đã diễn ra bình thường. Tôi đã thử hướng dẫn này khi thiết lập …
2
Kết nối TLS với marmalade-repo.org:443 không an toàn sau khi cập nhật lên Emacs 25
Khi tôi chạy, M-x list-packagestôi gặp lỗi sau với Marmalade sau khi cập nhật lên Emacs 25. Certificate information Issued by: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA Issued to: Domain Control Validated Hostname: marmalade-repo.org Public key: RSA, signature: RSA-SHA256 Protocol: TLS1.2, key: ECDHE-RSA, cipher: AES-256-GCM, mac: AEAD Security level: …


2
Cài đặt gói
Đây có phải là một cái gì đó có thể / nên được thực hiện? Ví dụ: tôi thường sử dụng emacs trong tài khoản người dùng và đôi khi là tài khoản root. Khi sử dụng trình quản lý gói (ví dụ như marmalade hoặc một cái gì đó) …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.