Kỹ thuật

Q & A cho các chuyên gia và sinh viên kỹ thuật


3
Tại sao kVA không giống như kW?
Tôi nghĩ rằng đơn vị sạc xe điện của tôi sử dụng 6,6 kW năng lượng. Tuy nhiên, tôi đã tìm thấy nhãn và nó thực sự nói 6,6 kVA. Khi tôi thấy điều này, tôi nghĩ một cái gì đó dọc theo ... Chà, , do đó kVA phải …9
Khách hàng của tôi muốn sử dụng sản phẩm của tôi để làm một cái gì đó không an toàn. Nghĩa vụ đạo đức của tôi là gì?
Chúng tôi bán các sản phẩm gắn với xe buýt DC của động cơ. Trước đây chúng tôi cũng đã bán bộ dụng cụ diode cho phép bạn nối một sản phẩm lên đến nhiều ổ đĩa. Chúng tôi đã ngừng bán bộ dụng cụ diode này vì chúng không …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.