Câu hỏi được gắn thẻ «plist»

Một tệp văn bản có cấu trúc chứa các thuộc tính được định dạng XML. Nó cũng có thể được mã hóa dưới dạng tệp định dạng nhị phân.


2
iTerm2 không đọc com.googlecode.iterm2.plist
Tôi là người dùng iTerm2 (1.0.0). Tôi biết cách tạo hồ sơ, bằng cách sử dụng cài đặt iTerm hoặc sửa đổi com.googlecode.iterm2.plisttệp. Để thuận tiện, tôi sẽ sử dụng .plistđể chỉ ra com.googlecode.iterm2.plisttập tin. Có một số cấu hình đã được kết nối với máy chủ dev của tôi …
21 macos  iterm  python  plist 

5
Gặp sự cố khi mở tệp plist trong trình soạn thảo văn bản
Từ Finder, tôi có thể xem trước một tập tin plist mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Ví dụ: sử dụng Xem nhanh với ~/Library/Preferences/com.apple.Safari.RSS.plisttôi có được bản xem trước đẹp về nội dung của nó: Tuy nhiên, nếu sau đó tôi cố gắng mở tệp, bằng TextEdit …
20 macos  plist  xml 


6
Làm cách nào để liệt kê tất cả các khóa .plist có sẵn trên một ứng dụng tên miền nhất định bằng lệnh mặc định?
Tôi muốn biết tất cả các khóa (danh sách thuộc tính) có sẵn trên ứng dụng tên miền nhất định, ví dụ tôi có thể liệt kê khóa có sẵn com.apple.dockbằng cách nhập lệnh này: $ defaults read com.apple.dock nhưng bằng cách nào đó, đầu ra của lệnh này chỉ …

3
Làm thế nào để các tập tin ưu tiên trở nên bị hỏng?
Tôi đã đọc một vài bài viết khắc phục sự cố khác nhau và Hỏi & Đáp trong đó thủ phạm là tệp ưu tiên bị hỏng cho một ứng dụng hoặc quy trình. Thông thường, giải pháp là xóa tệp ưu tiên xấu và cho phép tệp ưu tiên …
10 plist 


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.