Câu hỏi được gắn thẻ «computer-chess»

Thẻ này đề cập đến các trò chơi cờ vua được chơi bằng máy tính. Nếu bạn muốn đặt câu hỏi về những trò chơi đó, hãy sử dụng thẻ này. Nếu không, hãy sử dụng thẻ [động cơ].
6
Trò chơi Carlsen-Caruana 12
Bất kỳ tìm kiếm trực tuyến nào về trò chơi 12 gần đây trong WCC của Carlsen-Caruana đều chứa đầy sự ngạc nhiên do Carlsen đưa ra một trận hòa khi ở vị trí chiến thắng (có thể?). Nó đã được thông báo trên Chess.com rằng tám động cơ cờ …
4
Máy tính tìm máy tính di chuyển
Có những vị trí trong cờ vua, nơi di chuyển tốt duy nhất (ví dụ như chỉ di chuyển duy trì sự bình đẳng) là rất không tự nhiên đối với một người chơi. Chẳng hạn, nếu động thái này đi ngược lại các nguyên tắc thông thường hoặc nếu …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.