Câu hỏi được gắn thẻ «puzzle-solver»

Sử dụng thẻ này nếu thử thách của bạn là viết các chương trình giải các câu đố như Sudoku, Rubik's Cube, Crossword puzzle, v.v.

30
Xây dựng ma trận danh tính
Thử thách rất đơn giản. Cho một đầu vào số nguyên n, đầu ra n x nma trận danh tính. Ma trận danh tính là một ma trận có 1s kéo dài từ trên cùng bên trái xuống dưới cùng bên phải. Bạn sẽ viết một chương trình hoặc một ...

30
StringgnirtSStringgnirtSStringgnirtS
Đây là một thử thách tương đối đơn giản cho bạn. Cho một chuỗi có độ dài N , xuất chuỗi về phía trước, sau đó ngược lại, sau đó chuyển tiếp, sau đó ngược lại ... vv N lần. Ví dụ: nếu đầu vào của bạn là Hello! Bạn ...
42 code-golf  string  code-golf  math  geometry  data-structures  repeated-transformation  code-golf  number  random  code-golf  math  rational-numbers  code-golf  ascii-art  animation  code-golf  ascii-art  number  code-golf  math  number  code-golf  data-structures  code-golf  string  parsing  code-golf  array-manipulation  random  permutations  code-golf  string  code-golf  parsing  code-golf  string  quine  code-golf  string  parsing  comment  code-golf  string  counting  natural-language  code-golf  string  decision-problem  code-golf  math  code-challenge  metagolf  test-battery  code-golf  string  code-golf  math  number  arithmetic  source-layout  code-golf  number  primes  decision-problem  code-golf  math  arithmetic  code-golf  date  code-golf  string  cryptography  code-golf  code-golf  chess  board-game  code-golf  geometry  grid  puzzle-solver  set-partitions  code-golf  number  natural-language  code-golf  ascii-art  code-golf  math  code-golf  string  ascii-art  kolmogorov-complexity  code-golf  string  natural-language  code-golf  game  board-game  tic-tac-toe  code-golf  ascii-art  hexagonal-grid  code-golf  string  comment  code-golf  internet  code-golf  sorting  code-golf  kolmogorov-complexity  unicode  code-golf  tips  code-golf  string  natural-language  code-golf  string  kolmogorov-complexity  source-layout  hello-world  code-golf  string  kolmogorov-complexity  counting  natural-language  code-golf  random  quine  code-golf  string  math  bitwise  code-golf  permutations  code-golf  string  code-golf  arithmetic 

3
Giải quyết Alcazar này cho tôi
Gần đây tôi đã chơi một trò chơi tên là Alcazar. Đây là một trò chơi giải đố trong đó mục tiêu của bạn là đi vào từ một cánh cửa, đi qua tất cả các ô vuông và thoát qua một cánh cửa khác. Các quy tắc duy nhất ...


3
Giải quyết khối Rubik
Viết chương trình ngắn nhất giải quyết khối Rubik (3 * 3 * 3) trong một khoảng thời gian và di chuyển hợp lý (giả sử, tối đa 5 giây trên máy của bạn và dưới 1000 lần di chuyển). Đầu vào có định dạng: UF UR UB UL DF ...

6
Giải câu đố màu sắc
Tại bạn bè của chúng tôi tại Puzzling.SE , câu đố sau đây đã được đăng: Câu đố màu sắc này luôn có thể giải được? bởi Edgar G. Bạn có thể chơi nó ở đây . Giải thích câu đố Cho một m x nlưới có các ô gồm ...

7
Một thám hiểm nhỏ
Bạn là một nhà thám hiểm, lập bản đồ một thế giới chưa biết. Tàu của bạn được thực hiện trên gió. Nó đi đâu, ai biết? Mỗi ngày, trong chiếc kính của bạn, bạn sẽ thấy các đặc điểm ở phía bắc, nam, đông và tây. Bạn luôn thấy ...

17
Tạo AI lũ lụt
Trong trò chơi Flood Paint, mục tiêu của trò chơi là làm cho toàn bộ bảng có cùng màu trong càng ít lượt càng tốt. Trò chơi bắt đầu với một bảng trông giống như thế này: 3 3 5 4 1 3 4 1 5 5 1 3 4 ...

8
Cắt dây chuyền vàng
Một du khách cần ở lại n ngày trong một khách sạn bên ngoài thị trấn. Anh ta hết tiền và thẻ tín dụng của anh ta đã hết hạn. Nhưng anh ta có một chuỗi vàng với n liên kết. Quy tắc trong khách sạn này là cư dân ...

30
Mirage của người thông minh
Ngày xửa ngày xưa, tôi đang đọc câu hỏi / câu trả lời này trên Quora Có những lập trình viên thực sự có trình độ khoa học máy tính không thể vượt qua bài kiểm tra FizzBuzz Mã này được đưa ra như là câu trả lời rõ ràng ...
29 popularity-contest  code-challenge  word  popularity-contest  string  grid  language-design  code-golf  source-layout  math  fastest-algorithm  assembly  code-golf  json  code-golf  arithmetic  array-manipulation  code-golf  ascii-art  code-golf  crossword  code-golf  string  restricted-complexity  code-golf  ascii-art  kolmogorov-complexity  code-golf  string  decision-problem  balanced-string  syntax  code-golf  grid  puzzle-solver  hexagonal-grid  code-golf  math  number  sequence  code-golf  string  decision-problem  code-golf  cryptography  king-of-the-hill  code-challenge  fastest-code  code-golf  number  code-golf  code-golf  string  code-golf  cryptography  king-of-the-hill  java  code-golf  number-theory  base-conversion  code-golf  code-golf  array-manipulation  code-golf  array-manipulation  sorting  code-challenge  restricted-source  quine  code-golf  tips  python  king-of-the-hill  code-golf  source-layout  fractal  code-golf  tips  game  king-of-the-hill  path-finding  grid  code-golf  kolmogorov-complexity  natural-language  code-golf  tips  python  code-golf  number  arithmetic  sequence  array-manipulation  code-golf  number  combinatorics  random  integer-partitions  code-golf  string  code-golf  vim  comment  code-golf  combinatorics  counting  code-challenge  rosetta-stone  code-golf  combinatorics  sequence  subsequence  code-golf  code-challenge  restricted-source  primes  printable-ascii  popularity-contest  graphical-output  image-processing 


2
Nonogram dòng giải quyết lực lượng
Lý lịch Nonogram , còn được gọi là Picross hoặc Griddlers, là một câu đố trong đó mục tiêu là xác định xem mỗi ô trên lưới 2D nên được tô màu hoặc để trống, sử dụng số lượng các ô màu liên tiếp trên mỗi dòng. Sau đây là ...

9

15
Câu đố Semi-palindrom
Một palindrom là một từ đó là đảo ngược của riêng mình. Bây giờ có một số từ có thể trông giống như palindromes nhưng không. Ví dụ, hãy xem xét từ này sheesh, sheeshkhông phải là một bảng màu bởi vì ngược lại của nó hseehslà khác nhau, tuy ...


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.