Câu hỏi được gắn thẻ «themes»

Theme WordPress là một tập hợp các tệp làm việc cùng nhau để tạo ra giao diện đồ họa với thiết kế hợp nhất cơ bản cho blog.

6
Sử dụng OOP trong các chủ đề
Tôi thấy rất nhiều plugin sử dụng mã hóa hướng đối tượng khi không thực sự cần thiết. Nhưng điều tồi tệ hơn nữa là các nhà phát triển chủ đề đang bắt đầu làm điều tương tự. Các chủ đề thương mại và các chủ đề phổ biến miễn ...
36 themes  php  oop 

2
Xóa các liên kết API JSON trong tiêu đề html
Có ai biết cách xóa các liên kết API JSON của WordPress trong thẻ tiêu đề không? <head> ... <link rel='https://api.w.org/' href='http://example.com/wp-json/' /> <link rel="alternate" type="application/json+oembed" href="http://example.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=..." /> <link rel="alternate" type="text/xml+oembed" href="http://example.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=..." /> </head> Tôi muốn tránh sử dụng một plugin. Nếu có thể, có cách nào để loại bỏ ...
33 themes 

17
Tôi có thể tải chủ đề WordPress từ đâu? [đóng cửa]
Những trang web nào cung cấp chủ đề WordPress để tải xuống? (Có thể được trả tiền hoặc miễn phí) Đó là wiki cộng đồng vì vậy nếu chúng tôi có một trang web cho mỗi câu trả lời và với một chi tiết nhỏ hơn trên mỗi trang web, ...
30 themes 

6
để thực hiện các hành động wordpress được yêu cầu cần truy cập vào máy chủ web của bạn. vui lòng nhập ftp của bạn
Tôi đang theo dõi Quyền thay đổi tệp «Codex WordPress , nhưng khi tôi cố gắng cập nhật và / hoặc cài đặt pluginvà / hoặc themethông qua wp-admin, tôi sẽ nhận được: Để thực hiện hành động được yêu cầu, WordPress cần truy cập vào máy chủ web của ...

3
if (is_home () &&! is_front_page ())
Tôi thấy đoạn mã sau rất nhiều trong các tệp index.php. Tôi hiểu rằng is_front_page()trả về true khi xem Trang trước của Trang (cho dù hiển thị chỉ mục bài đăng trên blog hoặc trang tĩnh), trong khi is_home()trả về đúng khi xem Chỉ mục Bài đăng trên Blog (cho ...
23 loop  themes  templates 
3
Tất cả các tham số có sẵn cho query_posts là gì?
Trang codex WordPress cho query_posts nói rằng nó không bao gồm tất cả các tham số mà query_posts thực hiện: Thông số Đây chưa phải là một danh sách đầy đủ. Nó có nghĩa là để hiển thị một số điều phổ biến hơn có thể với việc đặt truy ...Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.