Câu hỏi được gắn thẻ «streaming»

cho các câu hỏi về phát trực tuyến (tức là sử dụng dữ liệu trong khi vẫn được tải xuống, thường là âm thanh / video)
6
Truyền phát âm thanh từ Ubuntu sang Android
Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải cắm tai nghe giữa máy tính để bàn và Android khi ai đó gọi cho tôi. Có cách nào để truyền âm thanh từ Ubuntu (tôi sử dụng Pulseaudio ) sang điện thoại Android qua wifi hoặc usb không?
12 usb  audio  linux  streaming 
1
Truyền giao thức UDP trên Android
Tôi đang cố truyền phát truyền hình vệ tinh từ máy tính để bàn sang điện thoại Android. Tôi đang sử dụng DVB Dream , phần mềm đang truyền tải udp://@. Tôi đã thử tải xuống VLC cho Android, nhưng có vẻ như phát trực tuyến UDP không được hỗ …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.