Rô bốt

Q & A cho các kỹ sư robot chuyên nghiệp, người có sở thích, nhà nghiên cứu và sinh viên

4
Tại sao sao Hỏa rovers rất chậm?
Rovers sao Hỏa thường rất chậm. Sự tò mò, ví dụ, có tốc độ trung bình khoảng 30 mét mỗi giờ. Tại sao nó được thiết kế chậm như vậy? Có phải vì một số hạn chế quyền lực cụ thể hoặc vì lý do khác? Lý do hàng đầu ...

5
Tại sao tôi cần bộ lọc Kalman?
Tôi đang thiết kế một máy bay không người lái, sẽ bao gồm một số loại cảm biến: Gia tốc kế 3 trục Con quay hồi chuyển 3 trục Từ kế 3 trục cảm biến chân trời GPS siêu âm hướng xuống dưới. Một người bạn của tôi nói với ...
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.