Câu hỏi được gắn thẻ «hacking»

Sử dụng thẻ này cho câu hỏi liên quan đến xâm nhập trái phép vào thiết bị và bẻ khóa. Không sử dụng thẻ này cho mục đích đơn giản là thiết kế ngược hoặc là kỹ thuật / thực hiện các thay đổi cấp độ thấp đối với phần mềm hoặc chương trình cơ sở.
3
Tại sao tôi có hai Người dùng Khách?
Tôi lo lắng về macOS (10.13 High Sierra) được cài đặt trên máy tính của tôi. Tôi đã khởi động lại máy tính của mình vì nó hoạt động sai với Nhắc nhở (Tôi đã đăng xuất và đăng nhập vào iCloud để xem Continuity có bắt đầu hoạt động …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.