Câu hỏi được gắn thẻ «gnocchi»

5
Làm thế nào để tôi làm Gnocchi giòn
Điều này hóa ra khó hơn tôi tưởng. Tôi đã có gnocchi tại một nhà hàng có bên ngoài giòn. Tôi không liên tục đạt được điều này. Tôi đã thử chiên rán - gnocchi chỉ hấp thụ tất cả dầu. Pan chiên - gnocchi dường như nấu qua trước …
16 frying  gnocchi 
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.