Câu hỏi được gắn thẻ «food-preservation»

Các câu hỏi về lưu trữ thực phẩm DÀI HẠN như đóng hộp, ngâm, đông lạnh và sấy khô.
14
Làm mayonnaise lâu đời (er)
Hầu hết các công thức nấu ăn tôi từng thấy cho mayonnaise đều gợi ý rằng mayo tự làm nên được giữ trong tủ lạnh không quá 3 đến 5 ngày. Những kỹ thuật hoặc thành phần nào có thể được sử dụng để tăng thời hạn sử dụng của …6
Tôi có thể đóng băng sữa?
Sau một chút thông tin sai lệch, vợ tôi và tôi cuối cùng đã mua 6 lít sữa giữa chúng tôi. Tôi thực sự không muốn lãng phí nó, vì vậy tôi tự hỏi liệu nó có an toàn để đóng băng một số và rã đông và sử dụng …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.