Câu hỏi được gắn thẻ «dough»

Bột và chất lỏng trộn với nhau tạo thành một chất dày, dễ uốn.
10
Làm thế nào ấm bột phải được để tăng?
Trong khi thực hiện một số focaccia chiều nay, vợ tôi nói, "chắc chắn ngôi nhà là 'ấm áp'; nó sẽ ổn thôi." Một giờ sau, không tăng. Có thể đáng chú ý rằng ngôi nhà của chúng tôi là 66F. Vì vậy, chúng tôi mắc kẹt trong một lò …
29 baking  bread  dough 
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.