Câu hỏi được gắn thẻ «file-sharing»

Đề cập đến bất kỳ phương pháp truyền tệp nào từ thiết bị này sang thiết bị khác, cho dù đó là qua FTP, chia sẻ trang tính, tệp đính kèm trong email hoặc Airdrop

3
Gắn ổ đĩa chung qua AFP trong Terminal
Tôi muốn gắn ổ đĩa ngoài, được kết nối trên máy tính A, với máy tính B. Tôi có thể truy cập và gắn ổ đĩa bằng cách kết nối với máy chủ thông qua Finder (Command-K), nhưng làm thế nào tôi có thể thực hiện hành động chính xác …

3
Tại sao thư mục biến mất khi tôi làm SSHFS?
Tôi đang chạy Max OSX 10.9.3 và tôi đang cố gắng thiết lập chia sẻ tệp SSHFS giữa MacBook Pro và hệ thống tệp từ xa. Tuy nhiên, khi tôi cố gắng thực hiện, nó không hoạt động. Thật kỳ lạ, nó làm cho thư mục đích biến mất. Có …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.