Kinh tế học

Q & A cho những người nghiên cứu, giảng dạy, nghiên cứu và áp dụng kinh tế và kinh tế lượng

16
Những công dân không giàu sẽ kiếm sống như thế nào nếu công việc liên tục bị thay thế bởi robot và được thuê ngoài?
Nhiều thập kỷ trước, một công việc tại nhà máy có thể hỗ trợ vợ con cho đến khi nghỉ hưu và họ cung cấp bảo hiểm, lợi ích, v.v. Bây giờ, không còn công đoàn, những công việc cũng như công việc dịch vụ khách hàng và công nghệ …22
Phê bình toán trong kinh tế
Tôi đã đọc và nói chuyện với một số nhà kinh tế học và tiến sĩ kinh tế có giáo dục, những người chống lại việc sử dụng toán học cường độ cao và bằng chứng toán học trong lý thuyết kinh tế. Cụ thể tôi đã nói chuyện với …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.