Câu hỏi được gắn thẻ «microwave»

Bao gồm nấu ăn bằng lò vi sóng, lựa chọn thời gian và công suất nấu thích hợp, nấu từ tươi và hâm nóng lại, sự khác biệt và kỹ thuật để nấu vi sóng.
4
Bạn có thể đặt polystyrene trong lò vi sóng
Tôi muốn biết chắc chắn nếu bạn có thể sử dụng khay polystyrene (chẳng hạn như những loại thịt đi vào) trong lò vi sóng? Tôi đã đọc một số báo cáo và bài báo tìm kiếm khá chính thức nói rằng không có nguy hiểm, nhưng có một số …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.