Câu hỏi được gắn thẻ «stir-fry»


1
Tại sao một số công thức nấu ăn yêu cầu hoặc nhấn mạnh vào việc sử dụng chảo qua việc sử dụng chảo / chảo?
Tôi có một bếp điện. Nhiều công thức trong cuốn sách ẩm thực châu Á của tôi kêu gọi Woksử dụng hơn là một chiếc chảo phẳng thông thường. Tại sao có quá nhiều căng thẳng về loại chảo khi mục đích là để làm nóng các thành phần? Điều …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.